Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w oparciu o obowiązujące akty prawne w szczególności:
  • ustawę z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.);
  • ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz.1082 ze zm.);
  • ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.);
  • aktów wykonawczych do w/w ustaw;
  • aktów prawnych organu prowadzącego i organu nadzorującego;
  • Statutu Zespołu;
  • Zarządzeń Dyrektora Zespołu i regulaminów wewnętrznych.
  1. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Turawa.
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski  Kurator Oświaty w Opolu.