Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje

 1. księgi arkuszy ocen
 2. księgi ewidencji dzieci
 3. księgi uczniów
 4. księgi inwentarzowe środków trwałych
 5. księga kontroli zewnętrznej
 6. księga zastępstw
 7. protokoły rad pedagogicznych
 8. rejestr wydanych świadectw
 9. rejestr wydanych kart rowerowych
 10. rejestr aktów nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
 11. rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 12. rejestr wydawanych zaświadczeń dla uczniów i pracowników
 13. rejestr uchwał rady pedagogicznej
 14. rejestr zarządzeń dyrektora
 15. rejestr wypadków uczniów i pracowników
 16. rejestr  księgozbioru
 17. ewidencja uczniów z obwodów
 18. ewidencja ruchu uczniów
 19. ewidencja egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych
 20. ewidencja godzin nadliczbowych nauczycieli 
 21. ewidencja czasu pracy i list obecności
 22. ewidencja środków czystości
 23. ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.